Jony Lord
Jo-Fi Wolana
Psy z hodowli Scrato z Nysy w nowych domach
Porto Magic
Kitaro Silver Boy vel. Logan
Dark Lobo
Ranos Lancaster
Ras Jil Sander
Raster
Bacardi
12 miesięcy
O'C0nnor (Oslo) - 11 miesięcy - pies black smoke
Durian - 13 miesięcy
Jordan Astil